Ontdek

de parkbescherming

bij

De ParkWachters

Welkom bij De ParkWachters, de webstek over de wettelijke bescherming van het Citadelpark in Gent.

Wij zijn toegewijd aan het behoud en de bescherming van dit prachtige parklandschap, dat een belangrijk historisch en natuurlijk erfgoed is.

Samen met ons team van betrokken vrijwilligers en dankzij uw steun willen wij de eigenaar van het park helpen om het park te beschermen tegen schade en misbruik.

Bezoek onze website om meer te weten te komen over onze missie en hoe u kunt bijdragen aan het behoud van dit waardevolle erfgoed.


>>> Wat is er gebeurd in 2023? Lees de flyer! <<<


Ervaar de moeilijke en dure rechtsgang in 2023

om het Citaddelpark te verdedigen

als wettelijk beschermd parklandschap.

OVER ONS

Steun De ParkWachters van het Citadelpark in Gent

De Feitelijke Vereniging De ParkWachters waakt over het naleven van de wettelijke beschermingen voor het Citadelpark in Gent. Dit wettelijk beschermde parklandschap is een groene oase midden in de stad.


Sinds de oprichting in 2023 heeft FV De ParkWachters het park verdedigd tegen ernstige illegale pogingen om de wettelijke bescherming van het park aan te vallen of te omzeilen. Wij kunnen dit enkel doen dankzij uw steun.


De “crowd funding” steunrekening van de ParkWachters is: 

BE73 9734 6733 8960 - bic ARSPBE22, 

naam rekening: De ParkWachters.

Als u bij de “mededeling” van uw overschrijving uw e-post-adres - suggestie: vervang '@' door '()' - vermeldt, zullen wij u (vertrouwelijk, in BCC:) op de hoogte houden.

Briefwisseling naar: 

FV De ParkWachters

p/a Floraliënlaan 40/202

B-9000 Gent

Waarom

moet het Citadelpark beschermd worden?

Bescherming van het park is noodzakelijk, zegt het beheersplan 2019, om diverse redenen:

omdat men vaststelt dat er niet altijd op een respectvolle manier met erfgoed omgegaan wordt, of 

omdat niet iedereen dezelfde appreciatie heeft voor erfgoed of 

omdat men grootse plannen (bijvoorbeeld: het tientallen-miljoenen-plan om in het park een feestcentrum te maken) kan ontwikkelen op een site die erfgoedwaarde heeft. Dat mag niet: de bescherming van het erfgoed is belangrijker dan grootse plannen die het erfgoed zouden kunnen aantasten.


Het beheersplan onderstreept dat de parkbescherming primeert op het individueel belang van o.m. eigenaars, erfpachters of huurders (beheersplan, p. 35).


Ons land is een rechtsstaat. Onze bestuurders moeten zorgen voor het respect van ons rechtssysteem. Wij willen de eigenaar van het park in de mate van onze mogelijkheden bijstaan in de actieve én passieve parkbescherming. Het belangt ons allen aan.

e-post - vragen - opmerkingen - suggesties

 
 
 
 
 
unsplash