GDPR/AVG, Van Herreweghe & De Graeve Advocaten en u
Dit artikel is bedoeld om uw vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te beantwoorden en uit te leggen wat er gebeurt op het kruispunt tussen AVG, Van Herreweghe & De Graeve Advocaten en uzelf.
Wat is AVG, ook GDPR genoemd?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wettelijk kader dat richtlijnen geeft voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie van personen binnen de Europese Unie (EU).
Deze verordening definieert de rollen en processen die organisaties moeten implementeren om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die zij bezitten, beveiligd zijn en verwerkt worden op een wettelijke basis die de toestemming van de persoon, legitiem belang of een andere grond onder de AVG kan zijn.
Kortom, de EU-commissie vond dat mensen meer zeggenschap moeten hebben over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt, met name door technische bedrijven, en daarom hebben ze een verordening aangenomen die beoogt de manier te verbeteren waarop organisaties persoonlijke informatie verzamelen, beschermen en beveiligen en de EU en de EER burgers met meer controle over hun gegevens.
Het gaat niet om het stoppen van bedrijven om persoonlijke gegevens te verwerken, maar om ervoor te zorgen dat het goed wordt verzorgd, accuraat wordt gehouden en niet wordt misbruikt.
Zodra AVG van kracht wordt op 25 mei 2018, wordt het onmiddellijk wet in alle EU-lidstaten en moet elke organisatie zich aan haar processen houden. Zelfs bedrijven buiten de EU moeten zich aan de AVG houden als ze zaken doen binnen de Europese Economische Ruimte.
Wat zijn persoonlijke gegevens?
Alle informatie die een levend persoon kan identificeren, wordt beschouwd als persoonlijke gegevens. Zelfs een enkel e-mailadres wordt beschouwd als persoonlijke gegevens.
Welke rechten heb ik?
De kern van GDPR is om iedereen rechten te bieden die ze kunnen uitoefenen tegen organisaties die hun persoonlijke gegevens verwerken.
Toegang. U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen en leren hoe een organisatie deze gebruikt nadat ze deze van u hebben verkregen.
Verwijderen. U hebt het recht om uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in te trekken en de informatie te laten wissen.
Gegevensoverdracht. Als dit technisch mogelijk is, hebt u het recht uw gegevens over te zetten van de ene serviceprovider naar de andere.
Correctie. U kunt eisen dat eventuele fouten in persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd.
Ge´nformeerd zijn. Alle bedrijven moeten transparant en duidelijk zijn over hoe ze gegevens verzamelen en moeten dit doen voordat ze het verzamelen.
Beperk de verwerking. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te blokkeren, te beperken en te onderdrukken.
Stop met verwerken. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van al uw persoonlijke gegevens. Het stoppen en zelfs beperken van bepaalde soorten persoonlijke gegevens kan echter betekenen dat het niet mogelijk is om de service voor u uit te voeren. Het zou dus het einde van de relatie kunnen betekenen.
Zullen bedrijven hieraan voldoen?
EU-bedrijven en bedrijven die gegevens van EU-burgers verwerken, zijn verplicht om te voldoen aan de nieuwe verordening en te handelen op verzoeken van personen die hun rechten willen uitoefenen.
Als dat niet het geval is, kunnen de AVG-boetes oplopen tot twintig miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde inkomsten, afhankelijk van welke het hoogst is.
Welke informatie wordt bijgehouden?
Wanneer u Van Herreweghe & De Graeve Advocaten gebruikt en u ons uw profiel verstrekt, registreren en verwerken wij de volgende informatie.
We verzamelen geen persoonlijke gegevens over u die beschikbaar zijn buiten ons platform.
Profielgegevens, mogelijk inclusief naam, geboortedatum, locatie, werkervaring, vaardigheden, opleiding, contactinformatie, e-mailadres en andere persoonlijke informatie met betrekking tot de informatie die we nodig hebben om in het advocatenkantoor te werken.
Applicatiegegevens, inclusief antwoorden.
Berichten verzonden naar en ontvangen van u of ons of andere betrokken partijen.
Hoe gebruiken Van Herreweghe & De Graeve Advocaten die informatie?
We proberen ons gebruik van de bovengenoemde informatie zoveel mogelijk te beperken. Dat gezegd zijnde, voeren we de volgende acties uit.
We delen uw informatie indien nodig met andere betrokken partijen.
We verstrekken informatie over ons kantoor.
We zorgen voor een algehele betere gebruikerservaring.
We lossen eventuele problemen met de servicekwaliteit tussen ons op.
Profiel en andere persoonlijke informatie is niet beschikbaar voor het publiek en wordt niet ge´ndexeerd door zoekmachines zoals Google.
Profiel- en andere persoonlijke gegevens worden opgeslagen op kantoorcomputers en harddisks en een Carbonite-back-upserver die aangeeft dat deze volledig GDPR-compatibel is.
Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn informatie?
Onder AVG/GDPR hebt u sterke rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe Van Herreweghe & De Graeve Advocaten daarvan gebruikmaakt. Met andere woorden, u hebt absolute rechten op:
weten welke informatie wordt vastgelegd en hoe deze wordt gebruikt
Toegang tot en bekijken van de informatie
Laat uw informatie wissen
Corrigeer de informatie over u
Ontvang een kopie van de informatie voor uzelf
Beperk specifiek gebruik of stop het gebruik van uw informatie helemaal.
Om een beroep te doen op deze rechten, kunt u eenvoudig Vaast@iura.be e-mailen en uw aanvraag indienen.